Jak pomáhají enzymy?


CO JSOU
ENZYMY?

Enzym je specifická organická molekula urychlující reakce v organismech (působí jako biokatalyzátor). Umožňuje tak průběh reakcí i při relativně nízkých teplotách, neutrálním pH a atmosférickém tlaku, které se v organismech běžně vyskytují.

V biologických systémech probíhá mnoho různých druhů reakcí. Při pokusech o jejich replikaci mimo živý systém (tj. in vitro) se zjistilo, že jejich rychlost je významně nižší. Reakce in vivo probíhají stokrátmilionkrát rychleji než stejné reakce in vitro. Zásadní podíl na tom má právě existence specifických katalyzátorůenzymů. Ty často umožňují průběh i takových reakcí, které by jinak v podmínkách lidského těla (teplota, pH, …) prakticky neprobíhaly.

Katalyzátor je látka, která zvyšuje rychlost chemické reakce, ale nemění chemickou rovnováhu (jen zkracuje čas jejího dosažení). Při reakcích se molekula enzymů nespotřebovává.


JEJICH PRŮNIK DO KŮŽE A PODKOŽÍ

Bioaktivní kompozit Vermione má velmi dobrý průnik pokožkou do podkoží a buněk. V prvé řadě je průnik zapříčiněn silným prokrvením ošetřované plochy a tím urychluje vstřebávání.

Prokrvení je způsobeno působením účinných látek bioaktivního kompozitu Vermione, které se uvolní z komplexu látek v rámci reakcí s pokožkou. Po překonání svrchní části pokožky, tvořené odumřelou částí, dochází k zvýšenému proudění v cévních kapilárách, k reakci bioaktivního komplexu.

V rámci uvolnění komplexu látek, se uvolní do tkáně tzv. Hyaluronidáza.

Hyaluronidasa je enzym ze třídy glykosidáz (hydroláz), který rozkládá kyselinu hyaluronovou, která je součástí základní mezibuněčné hmoty a tím urychluje vstřebávání účinných látek a jejich průnik tkáněmi, včetně tkání zanícených a umožňuje i průnik účinných látek hematoencefalickou bariérou.

Hyaluronidasa podstatně zvyšuje difuzi a tím absorbci tekutých účinných látek obsažených v bioaktivním komplexu Vermione.

 


JAK
POMÁHAJÍ?

PŮSOBÍ CÍLENĚ

Obsažené enzymy pronikají do nejspodnější vrstvy pokožky a při styku s kožní tkání se aktivují. Dodávají kožní tkáni potřebné vitamíny a posilují její imunitu.

URYCHLUJÍ PROCESY

Enzym je jednoduchá či složená bílkovina, mezi její nejdůležitější funkci spadá urychlování procesu v lidském těle, potažmo v buňkách. Enzymy mají v lidském těle nepostradatelnou funkci, proto jejich používání např. v kosmetice má naprosto skvělé výsledky

ALTERNATIVA

Enzymy jsou známé pro vytlačování poškozených a odumřelých buněk směrem k povrchu pokožky, což je zpravidla jasným důkazem pozitivního a obnovovacího účinku působení enzymů.


PROČ
VERMIONE?

Přípravek Vermione a technologie výroby je zcela nová v tom, že se podařilo vytvořit komplex vysoce účinných látek, které spolu, za normálních podmínek velmi rychle reagují a za běžných teplot se původně účinné látky během 24 hodin znehodnocují. V případě bioaktivního extraktu Vermione získaného z kalifornských žížal, bylo unikátní patentovanou technologií dosaženo stabilizace těchto látek, a to až do teplot nad 50 °C. Extrakt  má velmi vysokou vstřebatelnost i na neporušené pokožce, kdy rozkládá odumřelé části pokožky, ale zdravé buňky nepoškozuje, naopak vyživuje.

V rámci provedených klinických studií v sanatoriu PROSANUM, pod vedením profesora MUDr. Františka Novotného, DrSc, byla prokázána vysoká účinnost léčby psoriáz, ekzémů, akné, oparů, novotvarů kůře, pigmentových skvrn, jizevnaté tkáně, popálenin, nehojících se a infikovaných ran (diabetické dekubity, bércové vředy.), otoky, hematomy a v neposlední řadě špatně se hojící poporodní defekty a HPV infekce. V posledních letech je bioaktivní extrakt Vermione úspěšně aplikován při léčbě hemoroidů, kdy již bylo prokázáno, že jeho účinnost je zcela srovnatelná s operačním zákrokem. Tento extrakt nabízí v rámci dalších studií a výzkumu ještě širší spektrum možností jeho využití.

ZDE KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

Další obsažené účinné látky v krémech Vermione mají svoji specifickou působnost na organismus. Komplexony esenciálních aminokyselin ve vhodném složení jsou iniciátory hyperfunkce žláz s vnitřní sekrecí a to zejména hypofysy, která je katalyticky provokována ke zvýšené tvorbě neurohormonů, zejména pak řady endorfinů.

Tyto neurohormony působí na CNS, jednak jako přirozené tonikum, což vysvětluje při aplikaci podstatné zklidnění, likvidaci depresivních stavů nespavosti, únavy apod. Současně však produkty hypofysy jsou regulátorem energetického systému celého organismu prostřednictvím neurohumorálních aparátů organismu a tak enzymy zajišťují vyrovnání energetických potenciálů v jednotlivých řídících orgánech celistvého organismu.

Tento efekt se přirovnává k interní reflexoterapii a přináší harmonizační účinky na funkce vnitřních orgánů. Tím vysvětluje působení extraktu na vyrovnání krevního tlaku, stabilizaci krevního obrazu, zvýšení svalového tonu a zvýšení recentní paměti. Podobně oligopeptidické komplexony iniciují zvýšenou funkci brzlíku, který je producentem T-lymfocytů a současně i sleziny, která dodává krvi B-lymfocyty, což obojí tvoří jednu ze základních složek obranného systému organismu. Tento faktor je rozhodující v relativně rychlém zvýšení imunitní odpovědi kožních tkání organismu. Další složkou krémů Vermione, která vzniká při biotechnologické preparaci základní suroviny jsou fosfolipidy které v systemizaci imunogeních působků a příslušných preparátů, jsou charakterizovány ve skupině povrchově aktivních látek, působících membráno-toxicky. Membráno-toxicita tohoto aglomerátu fosfolipidů spočívá v blokaci lipoproteinových kanálků membrány / receptorů / buňky a tím vytvoření zábrany ve výživě a přívodu kyslíku do buňky.

Jedná se o imunitní reakci jako bakteriální, virové aj. napadení poškozené buňky, která tímto působkem imunitního systému hyne. Polypeptidická složka spadá do skupiny látek účinkujících popudovou imunologickou odpovědí. Přívod takto upravené a organismu přijatelné bílkoviny, vyvolá tvorbu antigenů, které fungují jako obranný systém proti patologii organismu. Mimo to se při použití Vermione prokázal v krvi významný obsah lysoxinu, což vede k úvaze, že oligo-peptidy, spolu s dalšími produkty ve Vermione obsažené, jako základní kameny tvorby tohoto „nespecifického antibiotika,“ jsou iniciátory jeho autotvorby a tím se vytváří v organizmu další faktor posilující obranou odpověď organizmu proti vnějším noxám.

Vhodně organicky vázané Fe++ vznikající rozkladem porfyrinových řetězců na pyrolová jádra a kationt Fe++, zesiluje krevní pool mezi kostní dření a slezinou a tím zlepšuje krvetvorbu. Nízkomolekulární polypeptidy působí na regenerační schopnosti buněčného systému projevují působení mimořádně zrychlenou hojivostí úrazových i pooperačních stavů. Funkce a účinnost enzymů, glykoproteinů a dalších látek obsažených v extraktu Vermione, byla již obsáhle popsána ve velkém množství odborných prací a studií.

Vermione obsahuje ještě několik látek, na bázi enzymů, antibiotik, hormonů aj., které se doposud nepodařilo blíže specifikovat, ale u kterých lze předpokládat významný synergický účinek.Veškeré tyto faktory dávají extraktu Vermione charakteristický význam polyvalence v jeho působení a tím se vyznačují jeho nespecifické účinky podle stavu organismu.

To je i příčinou různosti efektů při jeho užití, kde je nejlépe vystiženo jeho působení jako harmonizační a preventivní, jelikož uvádí organismus do formy a zvyšuje obranyschopnost jako takovou. Nespornou výhodou dlouhodobé aplikace je jak s hlediska psychického tak léčebně preventivního jeho bezproblémová snášenlivost, netoxičnost, imunomodulační účinnost a regulační vlastnosti spojené se zlepšením kondice organismu.

Přečtěte si zkušenosti odborníků s produkty Vermione.

 

NÁZORY LÉKAŘŮ

Poraďte se s lékařem ohledně užití produktů Vermione.

 

KONTAKTOVAT LÉKAŘE
Potřebujete poradit?