VERMIONE STRONG

465,00 

Therapeutic use of the cream Vermione STRONG. In “surgical” obstetrics and gynecology it is recommend for treatment of all types of surgical wounds. Including wounds after conventional abdominal surgery and caesarean section, after endoscopic procedures and episiotomies and injuries that occur during vaginal births. For episiotomy is preferably to treate the wound portion extending into the vaginal opening proven process for treating fresh wounds at the beginning is used Vermione STRONG; This cream is not suitable for long term administration. To support the initial healing fresh wounds it is recommended to use it maximum of 10 days. It is very effective in keeping clean and seal cutting surface. It is applied directly to the wound from the second postoperative day, 2 times a day, moustly for 5-7 days. After application of Vermione STRONG the treatment followes with a fatty cream Vermione BETA it is recommended to applicate it to the wound and treat around 3-4 times a day. The cream is applied to the state for at least a satisfactory wound healing; Preferably, however, a period of several weeks exceed, the result is a soft uncoloured subtle scar at the site of previous wound.

Some patients and mothers may advantageously to try to correct with preparations Vermione already healed wounds. This applies mainly healed episiotomy after vaginal deliveries, which are often a source of unpleasant feelings of tension, stress and even pain during intercourse or defecation. Applications can be done to soften and release the scar. In the same way, you can try to influence the scars on the abdominal wall or elsewhere.

In stock
Doprava zdarma
Bezpečná platba
Přímo od Výrobce

Description

Cream suitable for:  Cream suitable for: varicose ulcers, hemorrhoids, post-operative and post-traumatic scars, septic wounds, burns, hematoma and severe dermatoses. STRONG repair cream containing 25% of active enzyme ingredient is intended for treatment of open wounds, postoperative scars, hematomas, varicose ulcers and haemorrhoids.

VERMIONE STRONG
Correction and repair cream with bioactive enzymes

Vermione STRONG correction and repair cream with enzymes designed to quickly improve the condition of damaged or injured skin.
It cares for the skin with a tendency to shin ulcers and for shin ulcers that have already formed – apply the cream directly to the open wound on the tissue. The cream creates new tissue and closes the skin surface.
Leg ulcers are a long-term unpleasant disease caused by a deficiency in the venous system of the lower limbs. Leg ulcers are most often found in the shin area, less often in the inner ankle area. An initially inconspicuous change in skin color can lead to a deep, extensive festering wound. Leg ulcers represent a defect extending into the deeper layers of the skin, ie into the joint. Sometimes it can grow deeper into muscles, tendons and bones, destroying them. Leg ulcers arise from arterial or venous causes.
It is also suitable for hemorrhoids, postoperative / postpartum and post-traumatic scars and wounds.
Thanks to the high proportion of active substance (25%), it is intended for fast and long-lasting improvement of the condition of damaged skin affected by eczema and psoriasis. Suitable to combine with Vermione BETA cream to lubricate the affected bearings.
Due to its composition, it works antiseptically, it fights infection.
It causes granulation during the formation of new tissue, which at the same time dissolves necrotic tissue.
The cream is suitable for varicose veins, the walls of which are perfused and clear.
For perioral dermatitis, combine Vermione Strong cream with Vermione Alfa moisturizer. If wet blisters appear at the site of the disease, add antiseptic Vermione Gel.
The cream is filled into a special vacuum package with an Airless system, which guarantees you complete consumption of the entire contents of the cream inside the package.
pH: 5.0 – 7.0
Effect of active extract: 25%
Recommended application: 1-2 times a day
Not tested on animals
Content: 50 ml
Active substance = Contained enzymes obtained from the extract of California earthworm extract.

Additional information

VYUŽITÍ

Léčebné využití krému Vermione STRONG. V “chirurgické“ části gynekologie a porodnictví ho doporučujeme na ošetření všech typů operačních ran. Zahrnující rány po klasických břišních operacích a císařských řezech, po endoskopických výkonech i episiotomie a poranění vzniklá v souvislosti s vaginálními porody. U episiotomií je s výhodou ošetřovat i část rány zasahující do poševního vchodu.
Osvědčený postup pro ošetření čerstvých ran: na počátku se používá Vermione STRONG; tento krém není vhodný pro dlouhodobou aplikaci. Pro podporu prvotního hojení čerstvých ran jej doporučujeme užívat maximálně 10 dnů. Je velmi efektivní při udržení čistoty a uzávěru řezné plochy. Nanáší se přímo na operační ránu od druhého pooperačního dne, 2x denně, typicky po dobu 5 až 7 dnů. Na aplikaci Vermione STRONG se navazuje s promašťujícím krémem Vermione BETA, přičemž doporučujeme ránu a okolí ošetřit 3-4x denně. Krém se aplikuje nejméně do stavu uspokojivého zhojení rány; s výhodou je však dobu o několik týdnů přesáhnout, výsledkem bývá měkká nezbarvená nenápadná jizva v místě předchozí rány.
Některé pacientky a matky se mohou s výhodou pokusit využít přípravky Vermione ke korekci již zhojených ran. Týká se to hlavně dohojených episiotomií po vaginálních porodech, které jsou nezřídka zdrojem nepříjemných pocitů tahu, napětí či dokonce bolesti při pohlavním styku nebo defekaci. Aplikací lze dosáhnout změknutí a uvolnění jizvy. Stejným způsobem se ale lze pokusit o ovlivnění jizev na břišní stěně či kdekoliv jinde.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VERMIONE STRONG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Need advice?
Write us F.A.Q. Call 725 526 466