VERMIONE STRONG

465,00 

Therapeutic use of the cream Vermione STRONG. In “surgical” obstetrics and gynecology it is recommend for treatment of all types of surgical wounds. Including wounds after conventional abdominal surgery and caesarean section, after endoscopic procedures and episiotomies and injuries that occur during vaginal births. For episiotomy is preferably to treate the wound portion extending into the vaginal opening proven process for treating fresh wounds at the beginning is used Vermione STRONG; This cream is not suitable for long term administration. To support the initial healing fresh wounds it is recommended to use it maximum of 10 days. It is very effective in keeping clean and seal cutting surface. It is applied directly to the wound from the second postoperative day, 2 times a day, moustly for 5-7 days. After application of Vermione STRONG the treatment followes with a fatty cream Vermione BETA it is recommended to applicate it to the wound and treat around 3-4 times a day. The cream is applied to the state for at least a satisfactory wound healing; Preferably, however, a period of several weeks exceed, the result is a soft uncoloured subtle scar at the site of previous wound.

Some patients and mothers may advantageously to try to correct with preparations Vermione already healed wounds. This applies mainly healed episiotomy after vaginal deliveries, which are often a source of unpleasant feelings of tension, stress and even pain during intercourse or defecation. Applications can be done to soften and release the scar. In the same way, you can try to influence the scars on the abdominal wall or elsewhere.

In stock
Doprava zdarma
Bezpečná platba
Přímo od Výrobce

Description

Cream suitable for:  Cream suitable for: varicose ulcers, hemorrhoids, post-operative and post-traumatic scars, septic wounds, burns, hematoma and severe dermatoses. STRONG repair cream containing 25% of active enzyme ingredient is intended for treatment of open wounds, postoperative scars, hematomas, varicose ulcers and haemorrhoids.

Additional information

VYUŽITÍ

Léčebné využití krému Vermione STRONG. V “chirurgické“ části gynekologie a porodnictví ho doporučujeme na ošetření všech typů operačních ran. Zahrnující rány po klasických břišních operacích a císařských řezech, po endoskopických výkonech i episiotomie a poranění vzniklá v souvislosti s vaginálními porody. U episiotomií je s výhodou ošetřovat i část rány zasahující do poševního vchodu.
Osvědčený postup pro ošetření čerstvých ran: na počátku se používá Vermione STRONG; tento krém není vhodný pro dlouhodobou aplikaci. Pro podporu prvotního hojení čerstvých ran jej doporučujeme užívat maximálně 10 dnů. Je velmi efektivní při udržení čistoty a uzávěru řezné plochy. Nanáší se přímo na operační ránu od druhého pooperačního dne, 2x denně, typicky po dobu 5 až 7 dnů. Na aplikaci Vermione STRONG se navazuje s promašťujícím krémem Vermione BETA, přičemž doporučujeme ránu a okolí ošetřit 3-4x denně. Krém se aplikuje nejméně do stavu uspokojivého zhojení rány; s výhodou je však dobu o několik týdnů přesáhnout, výsledkem bývá měkká nezbarvená nenápadná jizva v místě předchozí rány.
Některé pacientky a matky se mohou s výhodou pokusit využít přípravky Vermione ke korekci již zhojených ran. Týká se to hlavně dohojených episiotomií po vaginálních porodech, které jsou nezřídka zdrojem nepříjemných pocitů tahu, napětí či dokonce bolesti při pohlavním styku nebo defekaci. Aplikací lze dosáhnout změknutí a uvolnění jizvy. Stejným způsobem se ale lze pokusit o ovlivnění jizev na břišní stěně či kdekoliv jinde.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VERMIONE STRONG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Need advice?
Write us F.A.Q. Call 725 526 466